Skip to content

Ønsker din virksomhed:

  1. Øget succes med fastholdelse af internationale medarbejdere?
  2. At internationale medarbejdere præsterer fra første arbejdsdag
  3. At internationale medarbejder hjælper med den fremtidige rekrutterin

Så kan vi hjælpe dig!

Se her hvordan.

Over 50 procent af den højtuddannede arbejdskraft forlader Danmark igen indenfor fem år, viser tal fra DI.

Det vil vi lave om på!

For os begynder fastholdelsen allerede før kontrakten er underskrevet.

Hvorfor: Det er en stor investering for både virksomheden og den internationale, når karrieren skal fortsætte i Danmark. Virksomheden bruger ressourcer på først at få den internationale på plads og siden intrigere denne i virksomheden. Den internationale træffer en stor beslutning ved at rykke sin karriere til et andet land. Især hvis ens familie bliver rykket op og flytter med.

Hvordan:  Når du har fundet din fremtidig medarbejder, sikrer vi at medarbejderen får hjælp til at træffe  beslutningen om at flytte på et oplyst grundlag. Vi sikrer kort sagt forventningsafstemningen, således at den internationale ved, hvad der venter og er tryg ved at flytte til Danmark. Flytter man til Danmark på baggrund af forkerte forestillinger øger det riskoen for, at man forlader Danmark igen.

Vi tager hånd om det praktiske

Når beslutningen om at flytte til et nyt land er truffet hjælper vi med det praktiske – og så det lavpraktiske.

Hvorfor: Det er både i Virksomhedens og den internationales interesse, at den ansatte fra et kan præstere i sit nye job. Alt det udenoms, der følger med ved en flytning, tager hurtigt fokus og energi. Energi, der i stedet kunne blive lagt i jobbet.

Hvordan: Vi giver alle de svar, der rejser sig hos den internationale: Hvordan man finder en bolig, hvordan man finder et pasningstilbud til sine børn, finder en skole etc. Vi tilbyder desuden juridisk rådgivning.

Gennem video og evt livestreaming guider vi den internationale rundt i vedkommendes nye kvarter og de tilbud området rummer lige fra indkøb til fritidsaktiviteter.

Vi hjælper den internationale med at slå rod

Hvorfor: Det er dyrt for virksomheden at miste international talent. Falder den internationale ikke til, er der en risiko at, at denne forlader Danmark. Og er man ved at slå rod er det et tegn på, at man trives, hvor man er.

Hvordan: Vi fokuserer på helheden – også alt det rundt om arbejdslivet. Vores kongstanke er brobygning. Vi bygger bro mellem den internationale og danskere gennem et bred vifte af tiltag. Vi hjælper evet medfølgende partnere i job, så de også falder til ved at bygge bro til til danske virksomheder og jobmarkedet som sådan. Og støder den internationale på frustrationer undervejs eksempelvis på grund ag manglende kendskab til “myndigheds-Danmark eller andet, afhjælper vi disse.Vi holder løbende møder face-to-face

 

Kontakt os så vi sammen kan skræddersy en plan, der gør din rekruttering til en succes

Vi tilbyder også:

Sprogundervisning

Et fælles sprog er en forudsætning for, at man trives på sin nye arbejdsplads…

dansk / engelsk .

 

Eksklusiv adgang til vores netværk